Osm divů České země:Stránky loutkového divadla MAMINY Jaroměř

Osm divů České země

Česká pohádka


Co je pohádka:

Pohádky mají v lidském světě nezastupitelné místo. Promlouvají jazykem, kterému je rozumět. A velmi často převádí chaotický a nepochopitelný svět do srozumitelných obrazů, které se stávají návodem k tomu, jak rozlišit dobro a zlo a jak si s nimi poradit. Přes příběhy a pohádky se po staletí přenášely mravní hodnoty, ideály, poučení, modely chování, víra, útěcha i duševní bohatství.

Každý národ, každá byť sebemenší sociální skupina odráží odnepaměti svůj způsob života, svůj pohled na vztahy mezi dobrem a zlem, své základní lidské touhy a obecné životní pravdy ve smyšlených příbězích, v nichž hrdinové nejrůznějším způsoby překonávají nepřízeň osudu a vítězí nad zlem, nad útlaky lidí či nad nadpřirozenou mocí draků, čarodějů a jiných fiktivních postav.


Česká pohádka:

České pohádky mají v porovnání s pohádkami jiných národů jistá specifika.
Mluví krásným jazykem a jsou pohlazením po duši, milou procházkou po říši fantazie.
Není v nich příliš násilí a zlo bývá ve většině případů překonáno dobrem, láskou, trpělivostí, pracovitostí, oddaností. Všechno je v nich jednoduché, přímé a jasné. Dobro má převahu nad zlem a láska překoná jakékoliv prokletí. Svět v nich má jasně určené role pro muže a ženy. Ženy jsou věrné svým mužům, trpělivě čekají na svého rytíře, starají se o děti i o domácnost. Muži bojují se zlem, ochraňují rodinu nebo království, dobývají svět.


Typické znaky české pohádky:

1) Česká pohádka mívá jednoho, nejvýše tři hlavní hrdiny, jejichž příběh celou dobu sledujeme. Jen výjimečně si z hlavní cesty odskočíme podívat se, co právě dělá někdo jiný, ale rozhodně vzápětí zjistíme, že to s hlavními hrdiny úzce souvisí.
Naproti tomu třeba americké pohádky mají nutkavou potřebu zabydlet děj co největším počtem co nejpodivnějších figurek, panáčků, bytostí a postaviček. Ty se pohybují kolem hlavních hrdinů, popěvují, tancují, posouvají hrdiny dějem a snaží se často být důležitější než oni. Většinou je navíc každá z těchto postav něčím nenormální.

2) V českých pohádkách se vyskytuje minimum magie a nadpřirozenosti. Podivné a nevysvětlitelné věci se dějí jen ve zcela odůvodněných případech. České pohádky se prostě snaží o co nejvěrnější realitu.

3) České pohádky obsahují laskavost, nenásilí a humorný nadhled. Krutosti, odpornosti a hnusoty obcházejí velikým obloukem a není-li vyhnutí, jsou alespoň prosvětlovány vtipem, nadsázkou a milými prvky. Nikomu neupadávají údy, krev je zakázána pod nejpřísnějším trestem. Padouch nebývá zabit, ale potrestán, v ideálních případech dokonce napraven. Jediné násilí dovolené v českých pohádkách je sekání hlav draka, ale i to jen v případě, že tento drak je skutečně zlá a nelítostná potvora, která si takový konec jednoznačně zaslouží.

4) Základem českých pohádek jsou vzájemné vztahy. Láska, přátelství a úcta, respektování hodnot a pravidel, osobní hrdost, statečnost, životní moudrost a laskavý humor ... to jsou věci, které dělají české pohádky tím, čím jsou.


Česká moderní pohádka:

Dá se také použít termín umělá či autorská. Taková pohádka je totiž výtvorem určitého autora, který nám skrz ni dává nahlédnout do světa své vnitřní fantazie. Předkládá nám svůj nevšední pohled na všední okamžiky, které se v jeho mysli mění v kouzelný nadpřirozený svět. On má potřebu nám o tomto světě vypravovat, a nám způsobuje nesmírné potěšení mu naslouchat.

I v české moderní pohádce se uplatňují základní principy české pohádky jako takové. Jen králové, princezny, udatní rytíři, ježibaby a draci bývají nahrazování obyčejnými lidmi (Spejbl a Hurvínek, Jája a Pája, Forman Šejtroček, Pět kluků, co vlezlo do kouzelné zahrady, Pat a Mat...), drobnými nadpřirozenými postavičkami (Křemílek a Vochomůrka, Víla Amálka, Maková panenka a Motýl Emanuel...) nebo zvířátky, která se chovají jako lidé (Broučci, Pejsek a kočička, Ferda Mravenec, Kocour Mikeš, Krysáci...). V těchto pohádkách už většinou nejde o boj dobra se zlem či o překonávání životních nástrah. Jde o vyprávění příběhů, které svou poetikou vnáší do reálného světa jemnost, půvab a malebnost. Dovolují nám zastavit se a rozjímat. Opustit chaos, který nás obklopuje, a pohlédnout na zdánlivě obyčejné věci láskyplným pohledem.


Závěr:

České pohádky – ty klasické i ty moderní prostě umí vykouzlit úsměv na našich tvářích, rozeznít naše srdce a do duší nám přinést klid. Proto patří veliký dík všem, kdo se světem pohádek propojili svůj život. Proto navrhuji zařazení České pohádky do seznamu osmi divů České země.


S použitím motivů z různých internetových stránek zpracovala
Jana DvořáčkováMezi 8 divů České země byli dále navrženi či navrženy:


České loutkářství
Kůň Převalského
Hurvínek
Jára Cimrman
Česká řeč
Pražský hrad
R. A. Dvorský a Melody Boys jako zástupci Českých hudebníkůLéto 2014
návštěvníků stránky
celkem108 327
tento týden60
dnes8